?

Log in

Mezmerize the simple minded [entries|friends|calendar]
obsessie

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

hihi [16 Apr 2010|08:46am]
Personalize funny videos and birthday eCards at JibJab!
1 thought| post comment

Wacken [14 Aug 2007|04:00pm]
[ mood | cheerful ]ik en isa @ wacken.
Zal proberen meer fotos online te krijgen maar aangezien ze met een wegwerpcamera zijn gemaakt en ik niet veel van computers afweet duurde het ook al even om alleen deze foto al op de computer te krijgen ;)

6 thoughts| post comment

[30 Oct 2005|03:31pm]
Vragenlijstje die mensen mogen invullen, omdat ik graag wat meer over jullie te weten kom, aangezien ik van sommige in mn friendslist zo 1,2,3 niet eens weten wie ze zijn...en op mn oude LJ is "dit ding" ook al eens rondgegaan en hebben ook al een heleboel gereageerd dus het is niet verplicht ofzo ;)

naam:
leeftijd:
woonplaats:
school/werk:
broers/zussen:
relatie?:
favo band:
favo film:
hobby:
foto (zou leuk zijn):
43 thoughts| post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]